Środki trwałe. Wycena, amortyzacja i likwidacja

Opracowanie zbiorowe