Środki stylistyczne, perswazji i manipulacji wykorzystywane w życiu codziennym