SolidWorks Simulation 2020. Statyczna analiza wytrzymałościowa