Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN

Opracowanie zbiorowe