Duży słownik obrazkowy. Włoski, polski

Opracowanie zbiorowe