Simba, Masza i Niedźwiedź, lalka Masza i pluszowy Niedźwiedź Misza