Nowe pokolenie. Dwór w Czartorowiczach. Saga Polska. Tom 2