Embassy, Rower Elektryczny, Magic Rocket 7B, Czarny