Embassy, Rower Elektryczny, Lucky 7B, Ciemnozielony