Rebe powiedz… O żydowskiej sztuce życia mówi naczelny rabin Polski