Praktyczny kurs języka hiszpańskiego. Kurs językowy + CD