Powstanie '44 w komiksie. Antologia prac konkursowych

Opracowanie zbiorowe