Piraci. Książeczka z naklejkami

Opracowanie zbiorowe