Pamięć Kulturowa. Pismo, Zapamiętywanie i Tożsamość Polityczna w Cywilizacjach Starożytnych