Odkrywanie siły wewnętrznej. Droga do akceptacji siebie