Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji