Złe dziewczyny nie umierają. Tom 2. Od złej do przeklętej