Od nowa po traumie. Czuła droga do poczucia bezpieczeństwa