Większe zło. Polityczne zabójstwa, krwawe zamachy, kościelne spiski