Miesięcznik Znak nr 764: Stoicyzm na nowo odkrywany

Opracowanie zbiorowe