Międzynarodowy system walutowy. Od złota do waluty cyfrowej