Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej