Le avventure di Pinocchio. Pinokio z podręcznym słownikiem włosko-polskim