Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach

Opracowanie zbiorowe