Kodeks postępowania administracyjnego. Verwaltungsverfahrensgesetz

Opracowanie zbiorowe