Kazimierz Odnowiciel. Roztropny polityk, zwycięski wódz