Jakie wymagania powinna spełniać instalacja elektryczna w nowym budownictwie?