Jak się doskonalić, czyli 13 cnót wg Benjamina Franklina oraz fragmenty z opisu żywota własnego