Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości