Jak być szczerym ze sobą. Od unikania trudnych doświadczeń do prawdziwej akceptacji siebie