Harry the Dog's adventures. Czytanki i ćwiczenia w języku angielskim