Gosh, Velvet Touch, pomadka odżywcza 010 Matt Smoothie, 4 g