Elementarz ekonomii. Zwięzłe omówienie podstawowych reguł i doktryn