Duży słownik obrazkowy. Hiszpańsko-polski

Opracowanie zbiorowe