Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji