Do czytania już tuż, tuż. Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania