Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe

Opracowanie zbiorowe