Cyganka oraz inne satyry i humoreski prozą, teksty kabaretowe i aforyzmy