Coaching zwinnych zespołów. Kompendium wiedzy dla ScrumMasterów, Agile Coachów i kierowników projektu w okresie transformacji