Cień Hamleta. Tropy szekspirowskie w literaturze przełomu XIX i XX wieku