Samobieżne działa przeciwpancerne i samobieżne działa przeciwlotnicze. Broń pancerna III Rzeszy. Tom 2