Architekt wolnej Polski. Świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego