Analiza danych behawioralnych przy użyciu języków R i Python