Żywienie i usługi gastronomiczne. Część 9. Obsługa klientów w branży gastronomicznej

Opracowanie zbiorowe