Za żelazną bramą. Bunt maszyn (edycja industrialna)