Wyprawa na biegun dżungli. Gringo wśród dzikich plemion. Część 4