Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja bud. 12. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe