Ciemny las. Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Tom 2