Wola przetrwania. Na podstawie prawdziwych wydarzeń