Wilczy księżyc. Kobiety z rodziny Wierzbickich. Tom 2